کاندوم فضایی شمشیری ایکس دریم بسته ۱ عددی

۳۴,۰۰۰تومان
 • چرب و شفاف
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای خارهای برجسته نرم از جنس لاتکس در نوک و بدنه
 • حداکثر لذت جنسی برای بانوان

کاندوم فضایی طوقی ایکس دریم بسته ۱ عددی

۳۴,۰۰۰تومان
 • چرب و شفاف
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای دکمه های بسیار برجسته حلقوی نرم از جنس لاتکس
 • تحریک کننده G-spot بانوان
 • حجم دهنده آلت تناسلی مردان

کاندوم فضایی دکمه دار ایکس دریم بسته ۱ عددی

۳۴,۰۰۰تومان
 • چرب و شفاف
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای دکمه های بسیار برجسته و نرم از جنس لاتکس
 • تحریک کننده G-spot بانوان

کاندوم فضایی اره ماهی ایکس دریم بسته ۱ عددی

۳۴,۰۰۰تومان
 • چرب و شفاف
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای دکمه ها و خارهای نرم از جنس لاتکس
 • حداکثر لذت جنسی برای بانوان
 • مناسب برای استفاده بعد از زایمان

کاندوم فضایی چرخشی ایکس دریم بسته ۱ عددی

۳۴,۰۰۰تومان
 • چرب و شفاف
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • دارای خارهای برجسته چرخشی نرم از جنس لاتکس در تمامی بدنه تحریک کننده بانوان

کاندوم توربو ایکس دریم بسته ۳ عددی

۱۳,۰۰۰تومان
 • حاوی ماده تحریک کننده جهت تحریک بیشتر جنسی و تجربه حسی متفاوت
 • حاوی ماده گیاهی جهت تأخیر در انزال
 • برجستگی های نقطه ای و شیاردار برای تحریک بیشتر بانوان
 • طراحی آناتومیک و کانتوری برای تأخیر فیزیکی انزال و افزایش لذت
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • تأخیر همزمان فیزیکی و گیاهی جهت افزایش لذت و هماهنگی در انزال

کاندوم توربو ایکس دریم بسته ۱۲ عددی

۵۲,۰۰۰تومان
 • حاوی ماده تحریک کننده جهت تحریک بیشتر جنسی و تجربه حسی متفاوت
 • حاوی ماده گیاهی جهت تأخیر در انزال
 • برجستگی های نقطه ای و شیاردار برای تحریک بیشتر بانوان
 • طراحی آناتومیک و کانتوری برای تأخیر فیزیکی انزال و افزایش لذت
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • تأخیر همزمان فیزیکی و گیاهی جهت افزایش لذت و هماهنگی در انزال

کاندوم ضدقارچ و ضدباکتری ایکس دریم بسته ۳ عددی

۱۳,۰۰۰تومان
 • بسیار چرب و شفاف
 • دارای مواد ضد قارچ
 • دارای مواد آنتی باکتریال
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر

کاندوم ضدقارچ و ضدباکتری ایکس دریم بسته ۱۲ عددی

۵۲,۰۰۰تومان
 • بسیار چرب و شفاف
 • دارای مواد ضد قارچ
 • دارای مواد آنتی باکتریال
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر

کاندوم حساس ایکس دریم بسته ۳ عددی

۱۳,۰۰۰تومان
 • حاوی ماده گیاهی جهت تاخیر در انزال
 • برجستگی های نقطه ای و شیاردار برای تحریک بیشتر بانوان
 • طراحی آناتومیک و کانتوری برای تاخیر فیزیکی انزال و افزایش لذت
 • تاخیر هم زمان فیزیکی و گیاهی جهت افزایش لذت و هماهنگی در انزال
 • دیواره شفاف و بسیار نازک و مقاوم برای تحریک بیشتر
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • مناسب برای مقاربت های دردناک

کاندوم حساس ایکس دریم بسته ۱۲ عددی

۵۲,۰۰۰تومان
 • حاوی ماده گیاهی جهت تاخیر در انزال
 • برجستگی های نقطه ای و شیاردار برای تحریک بیشتر بانوان
 • طراحی آناتومیک و کانتوری برای تاخیر فیزیکی انزال و افزایش لذت
 • تاخیر هم زمان فیزیکی و گیاهی جهت افزایش لذت و هماهنگی در انزال
 • دیواره شفاف و بسیار نازک و مقاوم برای تحریک بیشتر
 • دارای مخزن ذخیره برای امنیت بیشتر
 • مناسب برای مقاربت های دردناک

کاندوم داغ ایکس دریم بسته ۳ عددی

۱۳,۰۰۰تومان
 • بسیار چرب و شفاف
 • حاوی عصاره انار جهت تنگ کردن واژن و افزايش تحريک
 • نقطه های برجسته در سرتاسر کاندوم
 • طراحی آناتومیک و کانتوری جهت ایجاد تأخیر فیزیکی در انزال
 • حلقه های منظم در نوک و بدنه مخزن برای لذت بیشتر
 • حاوی ماده گیاهی جهت تأخیر در انزال