نمایش دادن همه 3 نتیجه

زیتون ویژه بدون هسته ارگانیک نیکاتیس ۴۰۰ گرمی

۶۰,۰۰۰تومان
  این محصول از زیتون سبز شهر طارم روستای انارستان تهیه شده است. زیتون از شهریور ماه هر سال شروع

زیتون سوپر ویژه ارگانیک نیکاتیس ۴۰۰ گرمی

۷۰,۰۰۰تومان
  این محصول از زیتون سبز شهر طارم روستای انارستان تهیه شده است. زیتون از شهریور ماه هر سال شروع

زیتون ویژه ارگانیک نیکاتیس ۴۰۰ گرمی

۶۰,۰۰۰تومان
  این محصول از زیتون سبز شهر طارم روستای انارستان تهیه شده است. زیتون از شهریور ماه هر سال شروع