آدرس دفتر مرکزی:

 

تهران – خیابان اشرفی اصفهانی – نبش گلستان چهاردهم

برج نگین رضا – واحد 905 شمالی – کد پستی 1471791814

 

تلفن:          02144030584 

فاکس:        02144030390

ایمیل:         info@aryatis.com